Om Randi

Om Randi Næss : lifeliving

Deler av min kompetanse innen endringsledelse og livsstil

Hei, jeg heter Randi Næss og vil gjerne hjelpe deg med å lykkes i et tøffere arbeidsliv med kontinuerlig endring. På kort sikt ønsker jeg å hjelpe deg med å utvikle personlige livsstilstrategier, utvikle og sikre gjennomføring av handlingsprogrammer som på mellomlang sikt gir deg tilgang til den nye luksusen hvor du opplever å leve mer, og med mer glede. Jeg kaller det gjerne velvære på egen bunnlinje. På lengre hjelper jeg deg å skape en bærekraftig karriere og et lengre liv med aktiv livsstil og høyere livskvalitet.

Etter mange år som dedikert og resultatorientert leder, endringsleder, grûnder, daglig leder av egen bedrift og som konsulent – vil jeg gjerne hjelpe deg til å lykkes i din jobbrolle og ditt liv. Jeg har ledet meg selv og andre gjennom utradisjonelle karrierevalg og tøffe tider, vært ledermentor og karriereveileder. Fra det ståsted jeg har i dag mener jeg at valg av livsstil & livsstilmix er den viktigste suksessfaktoren for en bærekraftig karriere uansett bransje og stilling.

Min lidenskap for livsstil startet tidlig, er nemlig født og oppvokst mellom fjord og fjell på nordvest-landet. I hele min karriere har jeg jobbet for livsstils-orienterte selskaper.

Min ambisjon er å hjelpe deg som leder, konsulent, coach/veileder, grûnder eller endringsagent til å lykkes med din karriere i et tøffere arbeidsliv. Jeg inspirerer deg gjerne til å Bli Livsstilsleder og Skape Ditt Livsstilseventyr. Gjennom lifeliving får du innsikten, verktøyene, handlingsprogrammene og nettverket du trenger.  Du kan lese og lære mer om lifeliving HER

Endringskompetanse

For flere år tilbake ledet jeg en av fire store samordningsprosesser mellom SAS og Braathens (2h2002)  med gode resultater. To salgsorganisasjoner ble til en organisasjon (uten arbeidsrettsaker), ett samordnet avtalesett mot distributører og bedriftskunder (uten juridiske konflikter eller trusler om avtalebrudd). Under og etter samordning av to sterke ulike kulturer skulle medarbeidere trives, prestere og bidra til fornøyde lojale kunder.

I forkant av dette ble jeg som Salgsdirektør i Braathens på kort varsel, og uten tid til særlig forberedelse, utfordret til å nedbemanne salgsorganisasjonen med 20 % tilsvarende 18 årsverk før nyttår.

Jeg utviklet og implementerte nytt angrepssett mot markedet i en konkurransesituasjon som gikk fra duopol til rødt blodhav i løpet av relativt få år. Utnyttelse av teknologi, utvikling av elektroniske produkter og kanaler, multikanal distribusjonsstrategi.

Over mange år tok jeg utfordringene på strak arm. I en alder av 35 år hadde jeg opparbeidet arbeidserfaring som en 45-åring (ref. rekrutterer Mercuri Urval).

Hvordan lede og leve klokt i tøffere tider?

Jeg vet hva som kreves for å lykkes i tøffe tider. Jeg har kjent problemstillingene på kroppen. Usunne kulturer og fellesskap tapper energi og glede. Fravær av lederskap og medarbeiderskap hemmer samspill og prestasjon. Av alle utfordringer har møtet med det destruktive lederskapet vært mest belastende.

Personlig utvikling
Etter mange arbeidsintensive år med kontinuerlig endring og omstilling valgte jeg å gjøre noe annet. Jeg ønsket å utforske og gi plass til flere sider av meg selv. Det har gjort meg til en bedre leder og et bedre menneske. Jeg har blitt mer bevisst på hva og med hvem jeg bruker tiden min.

Livsstilsledelse og helsefokus
Jeg har søkt å finne den viktige balansen for meg, og hvordan jeg best lever med ubalanser i perioder. Jeg har utviklet den livsstils-strategi som best setter meg i stand til å lede meg selv og andre, kunne stå i endring og omstilling over tid på en bærekraftig måte. Jeg har skaffet med tilgang til den nye luksusen som mange lengter etter; nok god søvn, ro til refleksjon, tilstedeværelse, mer tid og energi til det som er viktig, nyttig og moro. Jeg lever med mer glede. Jeg har posisjonert meg selv og min helse for bedre fremtidsutsikter til tross tøffere tider.

Nytenkning og konseptutvikling – en digital endringsreise
Gjennom 5 år har jeg utviklet innovasjons kompetanse og orientert meg mot løsninger. Jeg har konseptutviklet og etablert livsstilskonseptet lifeliving med en forankring i innovasjon i forretningsmodell, nettverk og kundeopplevelse. Med lifeliving har jeg vært på en digital endringsreise. Konseptet utnytter mulighetene som ligger i digitalisering. Du kan lære mer om lifeliving HER

Blogger
Jeg blogger om karriere, ledelse, helse og livsstil. Du kan følge min blogg HER

Forfatter
Høsten 2015 ga jeg ut boken – Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder – på Hegnar Media Forlag. Du kan lese mer og kjøpe boken HER

Foredrag og jobb seminar
Jeg holder gjerne foredrag og seminarer i sammenhenger hvor jeg kan bidra til å sette fokus på helhet, sammenhenger og bærekraft, utvikle lederskap, inspirere for bevisst livsstil og drive endring. Du kan lese mer om mindre foredrag og jobb seminar HER

Jeg ønsker å bidra til bærekraftig karriere for tusenvis av ledere, konsulenter, cocaher/veiledere og endringsagenter ved å inspirere og hjelpe de til å utvikle sitt personlige livstilseventyr – et bidrag til en enklere, gladere og bedre hverdag i tøffere tider.

Randi Næss – ekte, uformell og trygg

Randi NæssSom person er jeg ekte, uformell, trygg og ærlig. Jeg har 15 års ledererfaring fra etablerte norske, nordiske og internasjonale merkevarer som bl.a. Braathens, SAS og IKEA. Jeg er utdannet Diplom Markedsøkonom fra Norges Markedshøyskole og har Master of Management fra BI med fordypning i Samspill & Ledelse, Endringsledelse og Nyskapning & Kommersialisering. Jeg har vært mentor på Ledermentor Reiseliv i regi av AFF og Innovasjon Norge.

Jeg har vært heldig og reist mer enn mange gjør på et helt liv. Utenfor jobben foretrekker jeg en aktiv fritid og fellesskap som gir energi. Jeg er opptatt av at hjemmet skal være et sted hvor du trives og slapper av – hvor venner og familie samles og trives. Jeg planlegger timeouts som mine viktigste møter – med formål om å opprettholde energi og arbeidskraft, for å levere og prestere i tøffere tider. Jeg trener på å leve smartere, sunnere og mer bærekraftig – tar små steg og blir bedre og bedre.

Profesjonell endringskompetanse/-prosjekter

1. Fra liten konkurranse og harmoni -> Sterk konkurranse og blodbad

lifeliving
Ansvar og oppgaver knyttet til: Nytt angrepssett: utvikling og implementering av ny distribusjonsstrategi, effektivisering og utnyttelse av teknologi, account development og leveranseteam, allianser, prestasjonsutvikling: mål- og resultatoppfølging, organisasjonsdesign og ressursallokering, nedbemanning før oppkjøp.
lifeliving

2. Fra to -> ett flyselskap
sas - lifeliving
Ansvar og oppgaver knyttet til:
Styrt endringsprosess: samordning, virksomhetsoverdragelse, organisasjonsdesign og ressursallokering, kunde- og distribusjonsstrategi, resultatforbedringsprosjekter/ businesscases, nytenkning, testing og eksprementering, kommersiell utvikling av ett nytt selskap, kulturutvikling, utvikling av prestasjonsteam.
lifeliving

3. Fra organisasjon med energipotensiale -> Sterkt lederteam og organisasjon med positive forventninger som plattform for vekst på 6 måneder
ikea - lifeliving
Ansvar og oppgaver knyttet til:
Teamutvikling; kartlegging av kompetanse, egenskaper og ferdigheter hos eksisterende ledere. Rekruttering av 11 nye ledere og ressurspersoner som grunnlag for prestasjonsorienterte team med komplementær kompetanse, egenskaper og ferdigheter. Implementering og trening på resultat- og utviklingssamtaler.
team - lifeliving

Personlig endringskompetanse/-prosjekter

Fra 0 energi, tomhet og frustrasjon -> Nyskapende energi & offensiv tenkning og handling

lifeliving
Sentral posisjon i internationalt selskap > Karriereskifte
og startup i ny bransje
Avvikling av selskap ifm finanskrisen > Linjeleder i globalt suksessrikt selskap
Linjeleder i globalt suksessrikt selskap > Startup med internationale ambisjoner

lifeliving