lifeliving

lifeliving

lifeliving – livsstil for suksess i tøffere tider

VELG din fremtid. Si JA til utvikling. LÆR personlig endringsledelse. Oppnå VELVÆRE på egen bunnlinje.

lifeliving ønsker å ta en rolle som aktiv pådriver i omstilling og overgang til en ny tid med nye vinner-strategier. Vi er et menneskeorientert initiativ og et bidrag til det grønne skiftet. lifeliving er opptatt av helhet og balanse mellom et sett av sunnhets-pilarer. Vi ønsker å være en relevant partner i folkehelsearbeidet med fokus på forebyggende helse og bidra i prosessen FRA helsekrise TIL helserevolusjon.  lifeliving utvikler og implementerer sunnhets-strategier. Vi realiserer potensialer, gjør dyktige ledere, konsulenter, coacher og andre ressurspersoner bedre ved å inspirere og hjelpe de med å skape sitt livsstilseventyr. Slik kan hver og en ta tydeligere personlig lederskap for en gladere, sunnere, mer balansert og bærekraftig livsstil og karriere. Ta ut sitt potensiale, utgjøre en større forskjell i sitt eget og andres liv – aktivt skape en fremtid med større velvære på alles bunnlinje: menneskene, bedriftene og planeten.

AMBISJON

Vår ambisjon er å utvikle sunnhet, glede og skape velvære på alles bunnlinje: bedriftene, menneskene og planeten.

HVORFOR?

Vinnerstrategiene i en ny tidsepoke inkluderer økt fokus på mennesker og bærekraft. I praksis betyr dette større personlig ansvarliggjøring for å ha det bra, som grunnlag for å presterer bra på alle livsområder. I en travel hverdag og i et tøffere arbeidsliv trenger mange et support-system for velvære, fremgang, bærekraftig karriere og et rikere liv. Flere vil kunne ut sitt potensiale og mer aktivt skape sin fremtid.

HVA?

Vi gjør dyktige ledere, konsulenter og andre helse-/livsstilsinteresserte bedre ved å realisere potensialene som ligger i å gjøre en sunnere, mer balansert og bærekraftig livsstil enklere tilgjengelig. Bli litt sunnere, gladere og mer tilfreds. Ha det bra og prester bra.

HVORDAN?

Vi hjelper ledere, konsulenter og andre helse- og livsstilsinteresserte mennesker med å ta tydeligere lederskap for en bærekraftig karriere, egen helse, glede og et langt liv med aktiv livsstil, ved å skape sitt personlige livsstilseventyr.

 

Mer om lifeliving
Lifeliving er et livsstilkonsept som utvikler evnen til å ta tydeligere personlig lederskap for egen karriere, helse og livsstil som grunnlag for suksess i tøffere tider. Vi inspirerer til å leve smartere, til en sunnere, mer balansert og bærekraftig livsstil – den livsstil som underbygger bærekraftig lederskap og endringskapasitet. Et bidrag til mer effektive endringsprosesser.

Mange har mistet jobbene sine, flere frykter at de kommer til å gjøre det. Vår ambisjon er å møte usikre tider og forventet lavere lønns vekst med nye konsepter. Vi inspirerer til å tenke nytt om økonomi og livsstil. Vi stimulere entreprenørskap som vekststrategi i en ny økonomi.

Lifeliving utdanner endringsledere, livsstilsledere og livsstilsentreprenører. Vi hjelper ledere, konsulenter og andre helse- og livsstilsinteresserte til å skape sine livsstilseventyr.  Vi leverer strategi og handlingsprogrammer inspirert av naturen og naturlig utvikling.

Verdien av hva vi leverer er mer energi, bedre helse og velvære – opprettholder arbeidskraft og skaper forutsetning for en bærekraftig karriere. Vi liker å si at vi bidrar til velvære på alles bunnlinje; menneskene, bedriftens, samfunnet og planetens.

Bonus av hva vi leverer er tilgang til det mange lengter etter – den nye luksusen; nok god søvn, tilstedeværelse, ro til refleksjon, enklere vektbalanse og mer tid til det som er viktig, nyttig og moro etter at hverdags kravene er møtt. Dette er viktige ingredienser for å ha det bra og prestere bra over tid.

Vi finner mening i å utvikle sunne fellesskap, inspirere enkeltpersoner til å realisere drømmer og ta ut sitt potensiale, utvikle en sunnere og mer balansert livsstil, glade mennesker med energi. Sunne glade mennesker med energi samspiller og presterer bedre. Sunne glade mennesker med energi gir et viktig bidrag til et sunnere arbeidsliv og sunnere samfunn – et bidrag til en sunnere planet og bedre verden.

Vår visjon er å utvikle livsstilseventyr. Slik vil vi bidra til god helse, velvære, bærekraftig karriere og et rikere liv.

Vår forretningsidè  er å gjøre en sunnere, mer balansert og bærekraftig livsstil enklere tilgjengelig. Vi ønsker å inspirere og hjelpe tusenvis av ledere, konsulenter, coacher/veiledere og andre endringsagenter med å skape sitt livsstilseventyr slik at de i tøffere tider kan utgjøre en forskjell i sitt eget liv. Gode rollemodeller vil naturlig inspirere andre til det samme.

Våre verdier er EKTE – ÆRLIG – VENNLIG – MODIG og BÆREKRAFTIG. Respekt og inkludering ligger som to fundamentale verdier i bunn.

Disse verdiene gjenspeiles i de aktiviteter og fellesskap vi utvikler. Vi mener dette er det verden trenger mer av som motkraft til de verdier som praktiseres mange steder i dagens samfunn og arbeidsliv; kortsiktighet, kynisme og usunn kultur som spiser kompetanse, samspill og konkurransekraft til frokost hver dag. Vi tror disse verdiene utvikler en kultur som underbygger samspill, tilhørighet, engasjement og mening – og som skaper den glede, sunnhet og velvære som bidrar til at mennesker har det bra og presterer bra. Med dette utgangspunkt inntar lifeliving en rolle som «gamechanger». Vi ser på oss selv som endringsleder med formål om å drive endring i en ny tidsepoke med overgang fra ett paradigme til et annet. Denne omstillingen og overgangsfasen er krevende, spesielt for menneskene som skal utgjøre forskjellen. lifeliving sin sunnhets-strategi og handlingsprogrammer burde være obligatorisk HMS-tiltak for utvalgte medarbeider-grupper hos alle bedrifter som sier og mener at menneskene er deres viktigste ressurs.

Vårt verdigrunnlag er: Vi skal med utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet, og sammen med kunder, brukere og partnere skape helhetlige løsninger og møteplasser som inspirerer, skaper nytte, glede og bidrar til sunnhet, gode opplevelser, personlig vekst og utvikling.

Våre overbevisninger er

  • Det er menneskene som utgjøre forskjellen fremover. Mennesker i godt samspill skaper magi.
  • Evnen til å ta lederskap (personlig og profesjonelt) representerer et stort potensiale.
  • Kultur er det viktigste av det viktige.
  • God helse er grunnleggende for alt annet, for suksess på alle livsområder. Det gjelder å tenke forebyggende.

Vi er UNIKE på følgende områder

  • Remix. Alt på et sted. En helhetlig bruker opplevelse. Helhetlig tilnærming til helse.
  • Enkelhet & tilgjengelighet – enkel tilgang til sunnere, mer balansert og bærekraftig livsstil på nett.
  • Evne til å se og møte komplekse problemstillinger med inspirerende og stimulerende aktiviteter som gir mennesker det de trenger for å lykkes i tøffere tider.

Trender og tendenser i samfunnet

Konseptet er forankret i trender og tendenser i samfunnet. Globalisering og finanskrise har bidratt til sterkere konkurranse og press på priser og marginer. Vi tilbringer mye tid på jobb. Fokus på effektivitet og kortsiktige resultater setter i mange tilfeller mennesket til side. Mange blir utfordret til å levere mer med mindre ressurser, gå den ekstra mila og delta på dugnader. Balanse mellom jobb og privatliv utfordres. Helse, energi, fritid og partnertid utfordres.

Utviklingstrekk er utbrenthet og tomhet – mange jakter på større mening og mer balanse. Personlig og profesjonelt lederskap er premissgivende for trivsel og arbeidsglede. Fremtidens ledere må ha fokus på hele mennesket, forholde seg til økt bevissthet rundt helse, bruk av fritid og selvrealisering – hvem er jeg, hva trenger jeg og fortjener jeg ? Ledelse handler om å utvikle energi og realisere potensialet hos enkeltindivider og team. Forskere hevder at vi står overfor et paradigmeskifte innen ledelse. Vi står også overfor en megatrend knyttet til helse og livsstil. Flere og flere vil søke sine personlige endringsprosjekter og reorientere seg ift jobb, fritid, fleksibilitet, helse, selvrealisering og mer.

Med endring og omstilling i mange bransjer opplever mange sin fremtid som usikker. Vi antar at den økonomiske utviklingen vil bidra til lavere lønnsvekt. Det er behov for nye måter å tenke vekst og utvikling på. Å stimulere entreprenørskap innenfor et etablert rammeverk som gir forutsigbar økonomi og balansert livsstil oppleves som relevant.